Asistenčné služby

Ponúkame klientom asistenčné realitné služby - služby určené pre ľudí, ktorí chcú predávať alebo kupovať svoju nehnuteľnosť sami s využitím skúseností našich realitných poradcov.

Zabezpečíme Vám asistenciu pri celom procese kúpy alebo predaja nehnuteľnosti z právneho, finančného aj daňového hľadiska.

  • Preveríme nehnuteľnosť, ktorú chcete kupovať

  • Preveríme celkový stav listu vlastníctva (vlastnícke práva, ťarchy, či iné obmedzenia)

  • Zabezpečíme vám všetky potrebné zmluvy a podklady

  • Zabezpečíme Vám v prípade potreby znalecký posudok, geometrický plán

  • Poradíme najvýhodnejšie financovanie vybranej nehnuteľnosti

  • Dohliadneme na riadne uhradenie kúpnej ceny

  • Pripravíme podklady k protokolárnemu odovzdaniu nehnuteľnosti

  • Pomôžeme Vám predísť neželaným komplikáciám (napr. neuhradenie kúpnej ceny, prerušenie konania, nevysťahovanie sa, realitné podvody,...)

Cena: 480,- Eur

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0903 788 444 alebo emailom: office@realfinn.sk

Asistenčné služby